Jak zostać doradcą inwestycyjnym?

Osoby potrzebujące pomocy w zarządzaniu inwestowanym kapitałem poszukują specjalistów, którzy będą w stanie wskazać im właściwą drogę pomnażania kapitału. Zajmuje się tym oczywiście doradca inwestycyjny – co zrobić, aby nim zostać?

Jak nietrudno się domyślić, zawód ten może być wykonywany wyłącznie przez osoby dysponujące specjalistyczną wiedzą, a także znajomością rynku. Muszą one posiadać stosowną licencję, która pozwoli im szukać pracy w domu maklerskim lub w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Zadania doradcy inwestycyjnego

Mówiąc ogólnie, osoba zatrudniona na tym stanowiska powinna wspierać klientów w realizowaniu rozmaitych działań inwestycyjnych, mających na celu pomnożenie posiadanego kapitału. Chcąc podejść do całej sprawy w sposób bardziej szczegółowy, należy wymienić kilka zasadniczych czynności wykonywanych przez doradcę.

  • Zarządzanie portfelami – składają się na nie instrumenty finansowe, w które klient postanowił zainwestować.
  • Doradztwo dla przedsiębiorstw – rolą pracownika jest niesienie pomocy w zakresie strategii inwestycyjnych, jakie powinny zostać obrane przez przedsiębiorstwo, struktury kapitałowej, a także wszelkich większych lub mniejszych kwestii związanych z prowadzoną polityką inwestycyjną.
  • Doradztwo w zakresie instrumentów finansowych – prowadzone jest ono dla klientów indywidualnych. Doradca powinien pomóc w wybraniu właściwych sposobów na pomnażanie kapitału. Dzieli się on więc swoją wiedzą, doświadczeniem, a także rozeznaniem rynku, dzięki czemu klient jest w stanie podjąć odpowiednią decyzję, uwzględniając swoje potrzeby oraz możliwości finansowe.
  • Doradztwo w zakresie przekształcania przedsiębiorstw – mowa tu między innymi o przejmowaniu i łączeniu firm.

Jak zostać doradcą?

Chcąc uzyskać wspomnianą licencję, kandydat musi zdać odpowiedni egzamin, składający się z trzech części: testu jednokrotnego wyboru, zadań otwartych i testu na temat etyki zawodowej.

Egzamin dotyka bardzo szerokiego zakresu wiedzy. Znaleźć się w nim mogą pytania między innymi z prawa gospodarczego, cywilnego, podatkowego i dewizowego, rachunkowości, matematyki finansowej, działalności maklerskiej, funduszy inwestycyjnych i wielu innych dziedzin, które mają sprawdzić przygotowanie kandydata.

Licencja gwarantuje dostęp do miejsc pracy w towarzystwach oraz domach maklerskich. Oczywiście ułatwione zadanie ma doradca inwestycyjny warszawa, gdyż porusza się on na znacznie większym rynku pracy niż w innych miejscowościach. Mimo wszystko, jeśli dysponujemy bogatą wiedzą i odpowiednimi umiejętnościami, nie powinniśmy mieć problemów ze znalezieniem pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *