Co wpływa na kursy walut?

Rynki walutowe są niezwykle atrakcyjne dla inwestorów – dowodem na to jest chociażby wciąż rosnąca popularność, jaką cieszy się Forex. Co oczywiste, wpływ na uzyskiwane w ten sposób zyski mają zmienne kursy walut. Od czego zależą?

To, czy wartość danej waluty w określonym okresie wzrośnie lub spadnie, odbija się na sytuacji nas, inwestorów. Wspomniany wcześniej Forex pozwala bowiem na zarabianie pieniędzy poprzez wymianę walut z całego świata. Jeżeli chcemy więc osiągnąć zysk, musimy dokładnie obserwować sytuację rynkową i przewidywać to, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Wszystko to sprowadza się do jednego pytania – co wpływa na zmienność kursów walut? Jak nietrudno się domyślić, odpowiedź nie jest prosta. Zależy bowiem od wielu czynników.

Tempo wzrostu gospodarczego

Zaczniemy od parametru, który jest najczęściej podnoszony w różnego rodzaju mediach ekonomicznych i ogólnych. Dynamiczny wzrost gospodarczy danego kraju stymuluje nie tylko wzrost zamożności obywateli, ale również aktywność importerów, co, rzecz jasna, przekłada się na podniesienie ilości waluty krajowej, wykorzystywanej na rynkach międzynarodowych. Jaki jest efekt takiej sytuacji? Dochodzi do spadku kursu waluty.

Łatwo możemy się więc domyślić, że sytuacja odwrotna doprowadzi w efekcie do wzrostu notowań waluty. Sytuacja ta sprawdza się jednak w ujęciu długoterminowym. W krótkiej perspektywie umocnieniu waluty sprzyja szybszy wzrost gospodarczy, który jest zachętą dla zagranicznych inwestorów.

Poziom inflacji

Zmiana cen na rynku krajowym również może mieć odmienne znaczenie w krótkim i długim okresie:

  • ujęcie krótkoterminowe – niska inflacja sprawia, że nie rosną stopy procentowe, co z kolei przekłada się na mniejsze zainteresowanie inwestorów zagranicznych krajową walutą i osłabienie jej notowań. W sytuacji odwrotnej dochodzi o wzrostu kursu,
  • ujęcie długoterminowe – w tej perspektywie pozytywnie na kurs waluty działają niskie ceny, ponieważ zwiększają one konkurencyjność eksportu.

Stopy procentowe

Pojawiły się one już przy opisie znaczenia inflacji. Pamiętać należy, że wzrost stóp procentowych działa mobilizująco na inwestorów, którzy inwestują więcej pieniędzy, na przykład poprzez zakup obligacji. To zaś oznacza, że potrzebują oni większej ilości krajowej waluty, dlatego jej kurs rośnie.

Poziom bezrobocia

Jeżeli stopa bezrobocia utrzymuje się na niskim poziomie, zwiększa się ilość transakcji zawieranych przez inwestorów, co w efekcie prowadzi do obniżenia kursu waluty krajowej. W odwrotnej sytuacji następuje umocnienie pieniądza, ponieważ dochodzi do osłabienia aktywności importerów.

 

Oczywiście nie możemy zapominać także o danych z rynków światowych, które również mają ogromny wpływ na pozycję waluty krajowej. Dane makro mogą pomóc albo osłabić złotego, pisze ekspert Piotr Kuczyński w swoich komentarzach porannych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *