Czy warto inwestować w złoto?

Od zarania dziejów złoto budzi zachwyt i rozpala ludzką wyobraźnię, stanowiąc jedną z najstarszych inwestycji na świecie. Jest symbolem prestiżu i bogactwa. Nic więc dziwnego, że wielu inwestorów pragnie mieć złoto w swoim portfelu. Czy jednak jest to opłacalne?

Gwarant finansowego bezpieczeństwa

Ograniczone zasoby tego kruszcu sprawiają, że nie da się w nieskończoność zwiększać jego podaży. Czynnik ten sprawia, że biorąc pod uwagę długookresową perspektywę, inwestowanie w złoto to jeden z lepszych sposobów na przechowywanie wartości. W ten sposób zabezpieczymy się przed inflacją czy zmianą cen.

Co więcej nawet w obliczu bessy na rynkach finansowych złoto ma tendencję do zyskiwania na wartości. Inwestując w nie, nie musimy obawiać się ryzyka bankructwa czy niewypłacalności, stąd też przez wielu inwestorów surowiec ten określany jest mianem „bezpiecznej przystani”. To doskonały, a zarazem łatwy sposób na przekazanie majątku innym pokoleniom.

Cenny składnik portfela inwestycyjnego

Jedną z podstawowych zasad odpowiedzialnego inwestowania jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Pozwala ona skutecznie ograniczyć różne rodzaje ryzyka, z jakimi mamy do czynienia, decydując się na określone strategie pomnażania zgromadzonego kapitału. Odpowiednio zdywersyfikowany portfel inwestycyjny powinien zawierać złoto.

Zmiany jego kursu nie są bowiem powiązane ze zmieniającymi się cenami aktywów innych klas. Chociaż analizując ceny kruszcu w perspektywie krótkoterminowej, możemy dojść do wniosku, iż jego cena może być zmienna, to musimy przyznać, że w długim terminie złoto zawsze utrzymuje swoją wartość. W oczach inwestorów jest to zatem bezpieczne aktywo, do którego warto się uciekać zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego.

Rosnące zapotrzebowanie

Jednym z powodów, dla którego inwestowanie w złoto cieszy się dużą popularnością wśród inwestorów, jest to, iż systematycznie rośnie popyt na ten surowiec, a tym samym i jego cena. Znajduje on zastosowanie przede wszystkim w jubilerstwie, co raczej nikogo nie dziwi. jest to bowiem sektor, który historycznie skupuje bowiem największe ilości kruszcu. Coraz chętniej po złoto sięga także przemysł, w tym głównie sektory medyczny i elektroniczny. Nie możemy również zapomnieć o kupowaniu kruszcu w celach inwestycyjnych.

Co więcej złoto stanowi istotny element globalnego systemu walutowego, wchodząc w skład rezerw walutowych wielu krajów na świecie, w tym najlepiej rozwiniętych. Trzymanie złota w portfelu inwestycyjnym jest najbardziej opłacalne w sytuacji, gdy inne aktywa uchodzące za bezpieczne, na przykład obligacje, nie oferują wysokich zysków, a realne stopy procentowe utrzymują się na niskim poziomie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *