Poznaj wady i zalety lokat strukturyzowanych!

Tradycyjne lokaty bankowe należą do bardzo bezpiecznych form inwestycji, które jednak nie przynoszą spektakularnych zysków. Nieco inaczej wygląda sprawa z lokatami strukturyzowanymi, na których możemy dużo zyskać, ale i dużo stracić.

Składają się one bowiem z dwóch części – bezpiecznej i ryzykownej. Pierwsza związana jest z inwestowaniem w pewne instrumenty, takie jak chociażby obligacje czy właśnie lokaty. Druga polega na umieszczaniu kapitału w instrumentach mogących przynieść nam większe zyski. Są one jednak obłożone większym ryzykiem utraty kapitału.

Cała „zabawa” polega na tym, aby ustalić, jaka część środków zostanie zainwestowania w część bezpieczną, a jaka w część ryzykowną. Ogromne znaczenie ma również termin trwania inwestycji. Chcąc mieć pewność odzyskania całości kapitału, należy poświęcić zdecydowanie większą część środków na inwestycje bezpieczne (80-90%). Jeżeli jednak interesują nas większe zyski, powinniśmy inwestować odważniej, mając jednocześnie na uwadze, że możemy także stracić.

Decydując się na lokaty strukturyzowane, należy przyjrzeć się dokładnie wszelkim warunkom. Związane są one przede wszystkim z instrumentem bazowym, czasem trwania inwestycji, rozkładem środków i potencjalną stopą zwrotu.

Zalety lokat strukturyzowanych

Po stronie plusów należy zapisać różnorodność tej formy inwestycji. Możemy bowiem wybrać jeden z wielu instrumentów bazowych, a także realizować rozmaite strategie. Wszystko to sprawia, że uzyskujemy znacznie większą swobodę niż w przypadku zwykłej lokaty.

Zaletą jest również to, że zarządzanie lokatami strukturyzowanymi jest często bezpłatne. Bank zazwyczaj pobiera wyłącznie opłaty manipulacyjne w sytuacji, gdy lokata zostanie zerwana przed terminem. Co ważne, omawiane instrumenty gwarantują nam dostęp nie tylko do rynków krajowych, ale i zagranicznych. Możemy inwestować w rozmaite akcje, waluty, indeksy, surowce i towary – ostateczna decyzja zależy od nas.

Wady lokat strukturyzowanych

Oczywiście nie możemy zapomnieć o wszelkich czynnikach, które mogą wpłynąć na wartość wybranych aktywów. Jak w przypadku każdej gry na rynku, także tu możemy stracić, jeśli nasze inwestycje nie zostaną poprzedzone odpowiednia analizą. Po stronie minusów należy zapisać także to, że od zysków z lokat odprowadzany jest podatek belki w wysokości 19 procent.

Lokaty strukturyzowane to ciekawe instrumenty inwestycyjne. Gwarantują nam spora swobodę, dlatego warto się nimi zainteresować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *