Podatek od nieruchomości – ważne informacje

Każdy właściciel nieruchomości musi liczyć się z koniecznością zapłaty stosownego podatku, który wynika z zapisów polskiego prawa. W dzisiejszym wpisie zajmiemy się wyjaśnieniem tej kwestii, a także wskażemy sytuacje, które pozwolą nam uniknąć obowiązku zapłaty.

Na początek jednak warto odpowiedzieć na pytanie, co konkretnie podatek od nieruchomości obejmuje. Zgodnie z zapisami prawa, przedmiotem opodatkowania mogą być grunty, wszelkiego rodzaju budynki i ich części, a także budowle, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kto opłaca podatek? Przede wszystkim właściciele, jednak ten obowiązek może zostać nałożony również na wieczystych użytkowników, samoistnych posiadaczy, a także zależni posiadacze nieruchomości, która stanowi własność samorządu lub Skarbu Państwa.

Kiedy następuje obowiązek podatkowy?

Skoro wiemy już, czego i kogo dotyczy omawiany podatek, warto teraz zastanowić się, od kiedy należy go opłacać. Jak głosi prawo, obowiązek następuje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyliśmy nieruchomość lub odpowiedni tytuł prawny.

Skoro więc staliśmy się posiadaczami budynku 15 maja, obowiązek podatkowy następuje z dniem 1 czerwca. Jeśli jednak budowla jeszcze nie powstała, podatek będziemy musieli opłacać od 1 stycznia roku następującego po roku ukończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania budynku.

Jak natomiast wygląda sprawa odwrotna, czyli wygaśnięcie obowiązku podatkowego? Następuje to na koniec miesiąca, w którym pozbyliśmy się lub utraciliśmy właścicielstwa nieruchomości. Jeżeli chodzi o stawki podatku, ustalane są one przez rady gmin.

Zwolnienie od podatku

W ten sposób doszliśmy do kwestii interesującej wiele osób. W jakich sytuacjach możemy zostać zwolnieni od obowiązku podatkowego? Przede wszystkim należy podkreślić, iż dotyczy to wyłącznie określonych rodzajów nieruchomości. Mowa tu między innymi o:

  • budynkach lub gruntach wpisanych do rejestru zabytków,
  • budynkach gospodarczych służących działalności rybackiej lub leśnej,
  • budynkach gospodarczych, w których prowadzone są tak zwane działy specjalne produkcji rolne,
  • budynkach gospodarczych położonych na gruntach gospodarstw rolnych, które służą jedynie działalności rolniczej.

Nieruchomości wyjętych spod obowiązku zapłaty podatku jest oczywiście więcej, warto więc zasięgnąć informacji w odpowiednim urzędzie gminy. Warto wspomnieć o tym, że o zwolnienie mogą starać się przedsiębiorcy, którzy uzyskali status centrum badawczo-rozwojowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *