Jak oszczędzać na dodatkową emeryturę?

Niewydolny system emerytalny oraz trudna sytuacja demograficzna w kraju sprawia, że coraz więcej Polaków skłania się ku temu, aby oszczędzać na dodatkową emeryturę. Jeżeli chcemy zachować pewien poziom życia po skończeniu kariery zawodowej, jest to konieczne. W jaki sposób możemy to robić?

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Otworzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego to jeden z najprostszych sposobów na to, aby móc cieszyć się dodatkowymi środkami na emeryturze. Podstawową zachętą do skorzystania z tej opcji jest zwolnienie z tak zwanego podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych, pod warunkiem że z wypłatą zgromadzonego kapitału wstrzymamy się do emerytury, a wpłat dokonywaliśmy w ciągu co najmniej pięciu różnych lat kalendarzowych.

Nie oznacza to jednak, iż ze zgromadzonych na IKE środków nie możemy skorzystać wcześniej. Wówczas jednak obowiązuje nas 19% podatek Belki. Warto również wspomnieć, iż kapitał na IKE podlega dziedziczeniu, co jest kolejną zaletą tej formy oszczędzania. Niestety nie mamy żadnych gwarancji, iż w przyszłości nie dojdzie do zmiany zasad wypłacania pieniędzy z IKE, przez co nie zyskamy na korzyści podatkowej.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

To alternatywa dla IKE, która oferuje podobny parasol podatkowy, co jednak nie oznacza, iż opcje te niczym się między sobą nie różnią. Mają przede wszystkim odmienny roczny limit wpłat. Co więcej, IKZE nie oferuje możliwości wypłaty częściowej. Przed osiągnięciem wieku emerytalnego konto możemy jedynie całkowicie zlikwidować, uznając zgromadzone środki jako dochód w zeznaniu podatkowym i odprowadzając od nich podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Ponadto, od wypłaty emerytalnej odprowadza się 10% zryczałtowany podatek od całości zgromadzonego kapitału. Niemniej, mamy możliwość odpisania sobie od dochodu w deklaracji podatkowej całości wpłat na IKZE. Przyjmując, iż zasady podatkowe nie ulegną zmianie, IKZE jest bardziej opłacalną formą oszczędzania niż IKE. Niestety jest również bardziej podatne na manipulacje rządowe.

Nieruchomości

Jeżeli zależy nam na maksymalnym uniezależnieniu się od rynków finansowych, możemy zainwestować w nieruchomości. Oczywiście ceny na rynku nieruchomości podlegają wahaniom w krótkim i średnim terminie, jednak uznaje się, iż opcja ta zasadniczo dobrze przechowuje wartość. Przechodząc na emeryturę, nie musimy nawet spieniężać inwestycji, by czerpać dodatkowe zyski. Wystarczy że zdecydujemy się na wynajem.

Na uwadze musimy mieć jednak to, iż do zainwestowania w nieruchomość konieczne jest zgromadzenie odpowiednio dużego kapitału początkowego. Innym rozwiązaniem jest wzięcie kredytu hipotecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *