Czy warto inwestować w opcje CALL i PUT?

call put giełda

Opcje CALL i PUT to instrumenty, które umożliwiają optymalizację strategii inwestycyjnej. Na giełdach światowych wystawiane są na ponad dwa tysiące różnych aktywów, w Polsce zaś są dostępne wyłącznie na indeks WIG20, stąd też ograniczona liczba krajowych inwestorów przejawia zainteresowanie nimi. Najwyższa pora to zmienić. Czy jednak gra jest warta świeczki?

O opcjach binarnych słów kilka

Opcje CALL i PUT to instrumenty bazujące na prognozowaniu wzrostu lub spadku wartości danego aktywa. Zalicza się je do kategorii instrumentów pochodnych. Co to oznacza? Otóż to, że na ich notowania wpływ mają inne instrumenty, określane mianem bazowych. Mogą to być indeksy, akcje, towary czy też pary walutowe.

Tym, co wyróżnia opcje na tle innych instrumentów finansowych, takich jak akcje, obligacje, certyfikaty czy też warranty, jest to, iż nie posiadają emitenta, a ich otwarta w danej chwili ilość nie jest w żaden sposób limitowana. Z czego to wynika? Właściwie z woli inwestorów. Gdy dokonują oni transakcji, tworzą niejako kontrakt opcyjny, zaś wychodząc z inwestycji, likwidują go.

W kontekście opcji ich „binarność” oznacza to, że możliwe są dwa kierunki:

 • wzrostu (CALL) – to obstawienie trendu rosnącego. Inwestor zakłada podniesienie się kursu instrumentu bazowego. Wraz z upływem określonego czasu kurs danego aktywa powinien mieć wartość wyższą niż początkowa.
 • spadku (PUT) – to obstawienie trendu spadkowego. Inwestor zakłada obniżenie się kursu instrumentu bazowego. W tym wypadku jest odwrotnie – wartość aktywa powinna być niższa od początkowej.

 

W przypadku handlu opcjami, warto mieć na uwadze to, że wymagane jest poprawne dobranie zagrania do konkretnej sytuacji. Jeśli nie mamy dostatecznej wiedzy i doświadczenia, lepiej zadanie to powierzyć specjaliście. Doradca inwestycyjny przeanalizuje szereg czynników i na ich podstawie dobierze odpowiednią kombinację opcyjną, dającą największą szansę na osiągnięcie zysku przy określonym poziomie ryzyka.

Zalety opcji binarnych

Opcje binarne cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów, głównie z uwagi na przejrzystość i łatwość transakcji. Oto największe atuty inwestowania w ten sposób:

 • szerokie możliwości wyboru instrumentów bazowych – jak zostało wspomniane, na świecie jest to ponad dwa tysiące aktywów, takich jak indeksy, akcje, czy towary.
 • transparentność – wartość zysku (straty) jest z góry ustalona.
 • niskie koszty transakcyjne – brak prowizji za handel opcjami.

 

Nie bez znaczenia jest również mniejsza skala stresu. Inwestor skupiony jest bowiem na prognozowaniu zmian w określonych ramach czasowych, co ogranicza poniekąd nerwowość inwestycji.

Do czego mogą na posłużyć opcje CALL i PUT?

Wśród zalet opcji binarnych wymienia się również szerokie spektrum ich wykorzystania. Mogą nam one posłużyć między innymi do:

 • kupowania i sprzedawania rzeczywistych ETF-ów i akcji
 • zabezpieczenie akcji przed ewentualnymi spadkami
 • ograniczenia zagrożeń wynikających z ryzyka walutowego
 • spekulowania za pomocą dźwigni finansowej
 • osiągania zysków na trendach bocznych, pod warunkiem braku zmienności
 • maksymalizacji zysków z akcji i ETF-ów, których jesteśmy posiadaczami.

 

Potencjalne zagrożenia

Inwestując w opcje, musimy mieć na uwadze przede wszystkim to, że jeżeli nasza prognoza tendencji okaże się błędna, utracimy całą zainwestowaną kwotę. Co więcej, musimy mieć na uwadze, że najczęściej na rynku dostępne są jedynie produkty krótkoterminowe, co wyklucza możliwość długoterminowego osiągania zysków.

Warto również zwrócić uwagę na zagrożenia techniczne. Oprogramowanie, jakie bywa dostępne w systemach transakcyjnych, nie zawsze jest odpowiednio przystosowane do handlu opcjami binarnymi. Dlatego należy sprawdzić, czy wybrany przez nas broker oferuje specjalistyczne konto, umożliwiające dokonywanie profesjonalnej analizy wykresów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *