Czym różni się kupno Bitcoina na giełdzie kryptowalut od handlu kontraktami CFD na BTC?

biurowiec

Inwestowanie w kryptowaluty obarczone jest wysokim poziomem ryzyka dla inwestorów. Wycena takich walut wirtualnych jak Bitcoin zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego w jednej chwili można zarobić majątek, a w drugiej – stracić wszystkie swoje oszczędności.

Przekonali się o tym ci, którzy zainwestowali w najbardziej popularną kryptowalutę świata – Bitcoin pod koniec 2017 roku, a z początkiem 2018 okazało się, że straciła ona mocno na wartości. Inwestowanie w kryptowaluty staje się jednak coraz bardziej atrakcyjną formą zarabiania. Można je prowadzić w ramach uczestnictwa w giełdach kryptowalutowych lub też decydując się na handel kontraktami CFD na Bitcoin. Na czym to polega?

Czym właściwie jest Bitcoin?

Wiele mówi się o kryptowalutach, a zwłaszcza o Bitcoinie, ale mylne jest przekonanie, że jest to wirtualny odpowiednik walut narodowy. Kryptowaluty mają bowiem zupełnie odmienną charakterystykę (więcej o kryptowalutach). Bitcoin jest kryptowalutą, a właściwie systemem „peer-to-peer electronic cash”. Bitcoin bazuje na technologii blockchain, czyli łańcuchów blokowych, za pomocą których zabezpiecza transakcje. Polega na prowadzeniu zdigitalizowanych procesów, które weryfikują, zapisują i zatwierdzają transakcje za pomocą złożonych mechanizmów kryptograficznych.

Warto podkreślić, że Bitcoin jest najpopularniejszą i najdrożej wycenianą obecnie kryptowalutą na świecie. Liczba Bitcoinów możliwych do „wykopania” jest ograniczona, a dotychczas na rynku znalazło się około 17 tys. sztuk tej kryptowaluty. W grudniu 2017 roku przekroczyła ona poziom wyceny 20 tys. dolarów.

Jak inwestować w Bitcoina?

Istnieją dwa podstawowe sposoby inwestowania w kryptowaluty. W przypadku Bitcoina będą to przede wszystkim inwestycje na giełdach kryptowalutowych lub też inwestowanie w kontrakty CFD na Bitcoina.

Giełdy kryptowalutowe pozwalają na kupowanie Bitcoina bezpośrednio. Inwestor staje się więc właścicielem odpowiedniej kwoty Bitcoinów. Musi zdeponować kwotę kapitału na indywidualnym koncie na platformie giełdy kryptowalutowej. Problemem jest jednak to, że giełda może stać się celem ataku hakerskiego, a kryptowaluty użytkowników mogą zostać bezpowrotnie skradzione i stracone.

Natomiast kontrakty CDF to kontrakty na różnice kursową. Są one instrumentami finansowymi, rodzajem tradingu na derywatywach, gdzie strony zakładają się ze sobą, jaka będzie wartość danego instrumentu w przyszłości. W przypadku kontraktów CFD na Bitcoina jedna ze stron godzi się zapłacić drugiej różnicę, między wartością początkową kontraktu a jego wartością końcową, jeśli sprawdzą się przewidywania co do ceny instrumentu bazowego, jakim jest Bitcoin.

W praktyce, inwestor posługuje się kontraktem CFD na Bitcoina i przewiduje, że cena Bitcoina będzie wzrastać. Może zawrzeć wówczas kontrakt CFD z brokerem i jeśli wartość BTC rzeczywiście wzrośnie, to inwestor zarobi, ale jeśli cena spadnie – straci pieniądze (dowiedz się więcej o kontraktach CFD na xtb.com/pl). Może też „założyć się” w ramach kontraktu CFD, że cena Bitcoina spadnie i także zawrzeć kontrakt z brokerem. Dlatego mówi się, że dzięki kontraktom można zarabiać nie tylko na wzrostach cen Bitcoina, ale i na spadkach jego wartości.

Wady i zalety inwestowania na giełdach i kontraktach CFD w Bitcoiny

Podczas inwestowania w Bitcoina na giełdach kryptowalutowych kupione tokeny są przechowywane w cyfrowych portfelach. Łatwo uzyskuje się do nich dostęp, dlatego też rośnie ryzyko związane z utratą walorów. Płynność takich inwestycji jest ograniczona przez giełdy kryptowalutowe.

Aktywa w przypadku kontraktów CDF mają charakter niematerialny, co zwiększa bezpieczeństwo inwestycji, często gwarantowane przez brokerów, których działalność podlega regulacjom przez finansowe organy nadzorujące. Fizycznie inwestor inwestujący w kontrakty CFD na Bitcoina nie jest posiadaczem kryptowaluty, dlatego handluje nie tyle na nich, co na ruchach cenowych i może dowolnie przemieszczać się między rynkami.

O ile kryptowaluty na giełdach wirtualnych mogą być dowolnie sprzedawane, wymieniane czy wykorzystywane do dokonywania płatności, o tyle kontrakty CFD (szczegóły) na Bitcoiny nie mogą być użyte do zakupów. Można jedynie handlować na ruchach cenowych kryptowaluty.

Zaletą kontraktów CFD jest to, że trading z ich użyciem oferowany jest przez regulowane podmioty, które chronią biznesy swoich klientów. Handel na kontraktach jest dużo bezpieczniejszy niż przy inwestycjach w Bitcoina na giełdach kryptowalutowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *