Jak inwestować w złoto za pomocą funduszy ETF?

złoto inwestowanie etf

Taniejący dolar, spadek cen złota, coraz większe zadłużenie USA i Chin, a także napięta sytuacja geopolityczna skłaniają do uznania, iż obecnie jedną z bardziej atrakcyjnych form dywersyfikacji zgromadzonego przez inwestora kapitału jest inwestycja w złoto. Można jej dokonać poprzez zakup jednostek uczestnictwa w funduszach ETF. Czy jednak jest to opłacalna strategia?

Nowoczesne podejście do inwestowania

Tym, co wyróżnia fundusze ETF, jest przede wszystkim dywersyfikacja ryzyka. Jest ona możliwa dzięki inwestowaniu w szereg walorów jednocześnie. Taka strategia pozwala osiągnąć zakładane cele inwestycyjne przy niższym ryzyku, co czyni z ETF-ów atrakcyjną formę inwestowania. Nie oznacza to jednak, że są one całkowicie wolne od ryzyka.

Liczyć musimy się także z możliwością wystąpienia błędu odwzorowania indeksu, co oznacza pojawienie się rozbieżności pomiędzy wynikami funduszu a indeksem. Żaden ETF nie jest bowiem w stanie w 100% odwzorować indeksu bazowego, chociażby przez wzgląd na rozbieżności wynikające ze sposobu reinwestowania dywidendy.

Na atrakcyjność tej formy inwestowania wpływa jednak fakt, że fundusze ETF złota są notowane na giełdzie, a ich jednostki uczestnictwa stanowią przedmiot ciągłego obrotu. Co to jednak oznacza dla inwestora? Otóż to, iż może on je kupić i sprzedać w każdym momencie, co odróżnia ETF-y od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Nad odpowiednią płynnością ETF-ów na giełdowym parkiecie czuwają animatorzy (market markers).

Porównując ETF-y z tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi, wyróżnić można jeszcze jedną ich przewagę – niższe koszty nabycia i dystrybucji jednostek uczestnictwa. Dla potencjalnego inwestora równie ważne są mniejsze opłaty za zarządzanie ETF-ami, co związane jest z tym, iż przyjmują one strategie pasywnego zarządzania, która generuje niższe koszty.

Nie dziwi zatem fakt, iż ETF-y zostały uznane za nowoczesny instrument, który poniekąd odmienił sposób prowadzenia portfelów inwestycyjnych. Jednostki uczestnictwa funduszów ETF złota można kupić, zakładając konto maklerskie w Polsce. Musi ono jednak oferować dostęp do giełdy za granicą.

Innym rozwiązaniem jest uruchomienie rachunku u zagranicznego brokera, najlepiej amerykańskiego. Niezależnie od wybranej opcji, zwróćmy uwagę na wysokość kosztów transakcyjnych, które mogą skutecznie uszczuplić nasz zysk z inwestycji.

Jak inwestować w złoto za pomocą funduszy ETF?

Wśród funduszy ETF inwestujących w złoto wyróżnić można następujące ich rodzaje:

Fundusze ETF mające pokrycie w fizycznym złocie

Śledzą ceny złota, bazując na sztabkach kruszcu, który jest przechowywany w skarbcach, na przykład w Londynie (SPDR Gold Shares) lub Zurychu (ETFS Physical Swiss Gold Shares ETF).

Fundusze ETF inwestujące na rynku terminowym

W tym wypadku zalecana jest ostrożność, z uwagi na fakt, iż fundusze te zawierają contango, co oznacza sytuację, w której cena kontraktu terminowego jest wyższa od ceny transakcji natychmiastowej,

Fundusze ETF inwestujące za pomocą akcji, na przykład kopalni złota

Zaletą tej strategii jest minimalizacja ryzyka ewentualnego spadku wartości danego przedsiębiorstwa wydobywczego poprzez inwestowanie w wiele firm tego typu. Przykładami takich ETF-ów są VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF czy też VanEck Vectors Gold Miners ETF.

 

Przed podjęciem ostatecznej decyzji, co do wyboru funduszu, warto przez dłuższy czas śledzić jego zachowania. Wówczas będziemy w stanie określić najlepszy moment na kupno jednostek uczestnictwa i czy warto inwestować w fundusze ETF. Należy również prześledzić jego historyczne wyniki i porównać je z indeksem, który miał odzwierciedlać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *