Jak inwestować w ropę? Główne instrumenty

inwestowanie w ropę

Rynek ropy naftowej charakteryzuje się niepewnością oraz dużymi wahaniami notowań. Sprawia to, że każdy inwestor, który rozważa inwestowanie w ten surowiec, musi mieć żelazne nerwy. Wciąż jednak nie brakuje śmiałków poddających się gorączce czarnego złota. Jakie mamy zatem możliwości lokowania kapitału w ropę naftową?

Dostępne instrumenty inwestycyjne – szanse i zagrożenia

Aby rozpocząć inwestowanie w czarne złoto, wystarczy otworzyć rachunek inwestycyjny w dowolnym domu maklerskim. Pozwoli nam to skorzystać z następujących instrumentów finansowych:

Akcje spółek wydobywczych

Są to instrumenty polecane inwestorom, którzy szukają ekspozycji na rynek ropy, a jednocześnie chcą uniknąć efektu contanga i rolowania kontraktów. W zależności od tego, jakie zyski chcemy osiągnąć i jak wysokie ryzyko jesteśmy w stanie zaakceptować, możemy zdecydować się na papiery wartościowe młodych i dynamicznie rozwijających się spółek lub tak zwanych „Blue chips”, czyli dużych przedsiębiorstw giełdowych z już ugruntowaną pozycją, które charakteryzują się niewielkim ryzykiem bankructwa.

 Decydując się na ten sposób lokowania kapitału, inwestor musi mieć na uwadze to, iż wysokość kursu akcji nie zależy jedynie od ceny baryłki ropy naftowej. Jest to wypadkowa wielu czynników, w tym między innymi aspektów prawnych, ruchów finansowych samej spółki, a nawet uzyskiwanych pozwoleń na wydobycie. Musimy zatem liczyć się z tym, iż na drodze do osiągnięcia zysku z długoterminowej inwestycji pojawią się przeszkody, których nie będziemy w stanie przewidzieć.

Kontrakty terminowe

To sposób inwestowania pozwalający na kupno dużej ilości ropy po aktualnym kursie giełdowych. Inwestor nie otrzymuje jednak zakupionego surowca fizycznie, gdyż kontrakty rozlicza się gotówkowo.

Wśród podstawowych wad tego sposobu lokowania kapitału w ropę wymienia się przede wszystkim istnienie minimalnego rozmiaru transakcji, który kształtuje się na poziomie około tysiąca baryłek ropy. Co to w praktyce oznacza? Otóż to, że bez budżetu sięgającego około 50 tysięcy dolarów, inwestor nie będzie mógł korzystać z kontraktów terminowych, przy czym kwota ta może ulec zmianie w zależności od tego, jak w danym momencie kształtują się ceny surowca.

W tym miejscu warto wspomnieć o kontraktach różnic giełdowych (CFD), które są dostępne poza giełdą. Umożliwiają one zakup mniejszej ilości ropy, jednak charakteryzują się dużym ryzykiem utraty zainwestowanych środków. Korzystają bowiem z wysokiej dźwigni finansowej, będącej mnożnikiem zarówno zysków, jak i strat.

Produkty strukturyzowane ETF

W zależności od wybranej opcji mogą one odwzorowywać ceny ropy lub zachowanie sektora spółek wydobywczych. W pierwszym przypadku inwestor musi liczyć się z koniecznością rolowania kontraktu i występowaniem zjawisk takich jak contango i backwardation. Druga opcja to doskonały sposób na dywersyfikację ryzyka, zwłaszcza w porównaniu z lokowaniem kapitału w jedną spółkę wydobywczą.

Certyfikaty

To nic innego jak papiery wartościowe na okaziciela, emitowane przez zamknięte fundusze inwestycyjne. Zanim jednak podejmiemy decyzję o zakupie certyfikatów, zwróćmy uwagę na ich płynność. Z uwagi bowiem na to, iż instrumenty te cieszą się mniejszym zainteresowanie niż akcje, możliwość ich zakupu bądź sprzedaży może być ograniczona.

 

Zanim inwestor podejmie decyzję o zakupie danego instrumentu finansowego, powinien dokładnie zaznajomić się z zasadami jego działania i upewnić się nie tylko co do potencjalnych zysków, ale również ryzyka, jakie niesie za sobą dana inwestycja. Tylko w ten sposób dokonamy świadomego wyboru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *