Inwestowanie w fundusze bezpieczne

Fundusze inwestycyjne od jakiegoś czasu są jedną z najpopularniejszych form lokowania zgromadzonego kapitału. Gwarantują one względne bezpieczeństwo, zwłaszcza gdy zdecydujemy się na konkretny ich rodzaj.

Istnieje wiele podziałów omawianych instrumentów. Większość z nich wymienia zamknięte i otwarte fundusze inwestycyjne (FIO). Te drugie charakteryzują się zmieniającą się liczbą uczestników – może być ich naprawdę wiele, co oczywiście wpływ na bezpieczeństwo inwestycyjny.

Co jednak najważniejsze, funduszem zarządza jedna osoba, która dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, pozwalającym na dokonywanie właściwych decyzji inwestycyjnych.

Fundusze bezpieczne

Jeżeli chcemy zagwarantować sobie niski, ale pewny zysk, powinniśmy postawić na tak zwane fundusze bezpieczne, które dzielą się na trzy  rodzaje:

  • fundusze dłużne – zwane również funduszami obligacji. Ich działalność polega na inwestowaniu zebranego kapitału w średnio oraz długoterminowe dłużne papiery wartościowe, spośród których wymienić należy obligacje komunalne, skarbowe oraz przedsiębiorstw. Tego typu fundusze uznawane są za bardzo bezpieczne, ryzyka poniesienia strat związane są jedynie z sytuacjami, w których to stopy procentowe gwałtownie rosną, co prowadzi do spadku cen obligacji o długich terminach wykupu i o stałym oprocentowaniu. Jak jednak wskazują dane rynkowe, w Polsce stopy procentowe mają pozostać na niezmienionym poziomie aż do IV kwartały 2018 roku. Wzrosną jednak wtedy tylko o 0,25 punktów procentowych,
  • fundusze gotówkowe – tego typu podmioty inwestują instrumentu dłużne krótkoterminowe. Mowa w tym miejscu między innymi o bankowych papierach wartościowych, bonach skarbowych, bonach pieniężnych, wekslach komercyjnych (krótkoterminowych) oraz lokatach bankowych. Warto podkreślić, że w niektórych przypadkach w portfelach funduszy gotówkowych znaleźć mogą się także instrumentu o nieco dłuższym okresie zapadalności. Stanowią one jednak mniejszość,
  • fundusze rynku pieniężnego – działają na podobnej zasadzie co fundusze gotówkowe, z tą różnicą, że inwestują one wyłącznie w instrumenty krótkoterminowe, bez żadnych wyjątków. Dzięki temu w ich przypadku ryzyko praktycznie nie istnieje. Jednocześnie należy podkreślić, że fundusze gotówkowe również są niezwykle bezpieczne, ryzyko jest mikroskopijnie wyższe.

Wyżej wymienione fundusze powinny zainteresować przede wszystkim początkujących, a także osoby, które pragną ulokować swoje pieniądze w bardzo bezpiecznych funduszach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *