Inwestowanie w fundusze otwarte – na czym polega?

Jedną z najczęściej realizowanych form inwestowania jest umiejscawianie kapitału w tak zwanych FIO, czyli Funduszach Inwestycyjnych Otwartych. Korzystają z nich zarówno doświadczeni inwestorzy, jak i osoby początkujące.

Czym są FIO?

W krótkich, żołnierskich słowach można określić je mianem instytucji zbiorowego inwestowania. My, jako inwestorzy, nabywamy tak zwane jednostki uczestnictwa, czyli prawo do udziału w aktywach danego funduszu.

O tym, jaki zysk zostanie wypracowany, decyduje zarządzający funduszem, dlatego często FIO wybierane są przez osoby, które nie mają zbyt dużego doświadczenia w inwestowaniu bądź nie do końca wiedzą, gdzie warto ulokować posiadany kapitał. To właśnie prostota i masowość powodują, że fundusze otwarte są obecnie tak bardzo popularne.

Gdzie można lokować aktywa?

To, że uczestnikiem funduszu otwartego może zostać niemal każdy, już wiemy. Warto zastanowić się teraz, w jakie dokładnie aktywa możemy zainwestować. Wymienić należy 5 pozycji:

  1. Papiery wartościowe emitowane, gwarantowane bądź poręczone przez NBP lub Skarb Państwa.
  2. Papiery i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej.
  3. Depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych (termin zapadalność nie może być dłuższy niż rok).
  4. Inne instrumenty rynku pieniężnego – muszą one podlegać regulacjom ochronnym.
  5. Inne papiery wartościowe i instrumenty – ich łączna wartość nie może być wyższa niż 10% wartości aktywów funduszu.

Po zakupie jednostek uczestnictwa w funduszu, w każdej chwili możemy zażądać ich odkupienia przez fundusz. Dzięki temu to my decydujemy, kiedy inwestycja się kończy.

A może SFIO?

Poza standardowymi funduszami otwartymi, na rynku obecne są także SFIO, czyli Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte. Różnią się one tym, że ich statut zawiera określone warunki uczestnictwa – mogą one dotyczyć wieku inwestora bądź osobowości prawnej. Co więcej, SFIO często charakteryzują się dodatkowymi warunkami inwestowania, związanymi chociażby ze ściśle wyznaczonymi zasadami odkupowania jednostek uczestnictwa.

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na inwestowanie w FIO czy SFIO, zawsze warto pomyśleć o profesjonalnym doradztwie, które pozwoli nam uniknąć wszelkich ewentualnych błędów. Jest to ważne zwłaszcza dla osób dopiero zaczynających swoją przygodę z inwestowaniem. Wśród instytucji oferujących takie doradztwo, szczególnie należy polecić Dom Inwestycyjny Xelion – szczegóły oferty związanej z FIO znaleźć można pod tym adresem – https://www.xelion.pl/fundusze-inwestycyjne/otwarte

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *