Giełda: najczęstsze błędy inwestorów – czy można się przed nimi ustrzec?

Dobry inwestor nie tylko potrafi podejmować właściwe decyzje inwestycyjne, które pomnożą zainwestowany kapitał. Umie również ograniczyć straty. Popełniając wciąż te same błędy, sprawiamy, że nasze oszczędności topnieją. Jakie są najczęstsze błędy inwestorów, które nie pozwalają im osiągać zadowalających stóp zwrotu?

Zbyt duża pewność siebie

Wielu inwestorów często pochopnie stwierdza, iż są w stanie lepiej ocenić sytuację gospodarczą na rynku czy też kondycję danej spółki. Tymczasem ceny akcji to miernik, który zwykle dosyć dobrze odzwierciedla informacje znane rynkowi. Z tego względu tak zwana gra przeciwko rynkowi, czyli na przykład skupowanie papierów wartościowych, gdy cały rynek idzie w górę, zazwyczaj kończy się niepowodzeniem. To strategia, której warto unikać. Przekonanie o własnej nieomylności może nas bowiem słono kosztować.

Zbyt duża pewność siebie prowadzi do przekonania, iż decyzje, które podejmujemy, są lepsze od decyzji innych inwestorów. Zwiększa to naszą skłonność do podejmowania ryzykownych transakcji inwestycyjnych, nawet jeśli dana dziedzina jest nam obca. W takich warunkach nie trudno o pomyłkę i stratę zainwestowanych środków.

Zbyt duża ufność

Inwestorzy często nadmiernie ufają w to, co im się początkowo wydaje. Jest to tak zwana pułapka kotwiczenia. Gdy inwestor uważa, iż dane przedsiębiorstwo odniosło sukces na rynku i ma pozytywny wizerunek, informacje o spółce będzie interpretował na jej korzyść, co nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością. Może to prowadzić do podejmowania niewłaściwych decyzji inwestycyjnych.

Nadmierna chciwość

Zbytnia zachłanność to kolejna cecha, która nie sprzyja podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych. Sprawia ona, że inwestor zamiast sprzedać szybko drożejące akcje, wciąż je trzyma w nadziei na osiągnięcie jeszcze większych zysków. Gdy cena spada inwestor nadal ma akcje, gdyż wówczas dochodzi mechanizm obawy przed przyznaniem się do błędu. Nadmierna chciwość w połączeniu z błędnym odczytywaniem trendu to prosta droga do inwestycyjnej porażki.

Lenistwo

Inwestowanie na giełdzie opiera się przede wszystkim na rzeczowej analizie wielu czynników, które wpływają na kurs akcji. Część inwestorów kupuje jednak papiery wartościowe na chybił-trafił, bez uprzedniego sprawdzenia raportów spółek. Strategia ta może okazać się owocna, przynosząc zadowalające zyski. Przypomina jednak hazard i nie zawsze może zakończyć się powodzeniem.

Jeżeli nie chce nam się śledzić najważniejszych wydarzeń rynkowych lub po prostu nie mamy na to czasu, inwestowanie lepiej powierzyć profesjonalnemu doradcy niż kupować akcje na chybił-trafił. Krytyczna analiza informacji to bowiem podstawa inwestowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *