Giełda dla początkujących – o czym warto pamiętać?

Giełda to miejsce, o którym myśli wiele osób chcących szybko pomnożyć nagromadzone środki. Wizja przyszłych zysków często przysłania im jednak ryzyko ewentualnych strat, co zazwyczaj kończy się bardzo źle. O czym więc należy pamiętać rozpoczynając grę na giełdzie?

Przede wszystkim warto się zastanowić, czym dokładniej możemy handlować. W pierwszej kolejności należy wymienić akcje, na których zarabiać można na kilka sposobów. Najpopularniejszy z nich związany jest z zakupem akcji, a następnie ich sprzedażą po wyższej cenie. Taka gra wymaga odpowiedniego rozeznania rynku, a także skutecznego przewidywania tego, jak w przyszłości będą zmieniały się ceny interesujących nas akcji. Na akcjach zarabiać można również przez dywidendy, która stanowi część zysku firm.

Giełda pozwala nam również inwestować w tak zwane certyfikaty inwestycyjne, które mogą być powiązane z ceną zagranicznych indeksów giełdowych lub surowców. Wymienić należy również obligacje – są to papiery wartościowe należące do dłużnych instrumentów finansowych. Polegają one na przekazaniu przez nas kapitału danej spółce, która następnie zobowiązuje się go zwrócić wraz z określonymi odsetkami.

Jak grać?

Przed rozpoczęciem inwestowania, musimy założyć rachunek maklerski. Umożliwiają nam to banki oraz specjalne domy inwestycyjne. Cała procedura polega na wypełnieniu formularza oraz dostarczeniu dokumentów potwierdzających tożsamość.

Zawsze podczas zakładania rachunku maklerskiego należy dokładnie przeczytać warunki umowy zawieranej przez nas z bankiem lub domem inwestycyjnym. Dzięki temu zorientujemy się, na jakie usługi możemy liczyć, a także jak wyglądają wszelkie opłaty i prowizje.

Wiele instytucji oferuje profesjonalne doradztwo inwestycyjne. Odpowiednio przygotowani fachowcy mogą wskazać nam najlepsze kierunki inwestycyjne, a także sposoby na bezpieczne bądź agresywne pomnażanie środków.

Musimy zdać sobie sprawę z faktu, że inwestowanie na giełdzie wiąże się z ryzykiem poniesienia strat. Nie należy podejmować żadnych pochopnych decyzji – każda inwestycja musi zostać poprzedzona dokładną analizą. Najważniejsza jest tu wiedza oraz znajomość aktualnych trendów i istotnych danych. Bank lub dom inwestycyjny, w którym otworzyliśmy rachunek, powinien dostarczyć nam wszystkich niezbędnych informacji, które pozwolą nam grać na giełdzie w sposób przemyślany i racjonalny.

Pamiętajmy również o dywersyfikacji inwestowanych środków. Nie przeznaczajmy ich na jedną spółkę lub jeden sektor. Musimy dążyć do minimalizowania ewentualnych strat. Inwestycje w wielu branżach okażą się o wiele bezpieczniejsze – jeżeli bowiem jedna przeżyje kryzys, ratują nas pozostałe podmioty.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *