Fundusze inwestycyjne – wady i zalety

Fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego lokowania kapitału, który wpłacany jest przez jego uczestników. Operowaniem środkami zajmuje się zarządzający funduszem – to od niego w dużej mierze zależy to, czy uda nam się osiągnąć zysk.

Inwestowanie w fundusze stało się popularne przede wszystkim wśród początkujących, którzy nie posiadają wystraczającej wiedzy na temat tego, gdzie w sposób skuteczny umieszczać posiadany przez siebie kapitał. Taka forma daje nam pewien wentyl bezpieczeństwa, który dla wielu osób jest decydujący.

Należy podkreślić fakt, że fundusze inwestycyjne dzielą się na grupy:

  • FIO, czyli Fundusze Inwestycyjne Otwarte – mogą w nich inwestować osoby prawne, fizyczne, instytucje i organizacje nieposiadające osobowości prawnej. Wyróżniają się one zmienną liczbą jednostek uczestnictwa (które nabywają inwestorzy) – są one wyceniane codzienne, na podstawie kursów zamknięcia papierów wartościowych dostępnych w portfelu. Więcej o otwartych funduszach inwestycyjnych dowiecie się pod tym linkiem – https://www.xelion.pl/fundusze-inwestycyjne/otwarte,
  • SFIO, czyli Specjalistyczne Fundusze Otwarte – w porównaniu z FIO, różnią się większą swobodą inwestowania kapitału. Realizowana może być dywersyfikacja bądź inwestowanie wszystkich środków w jeden podmiot,
  • FIZ, czyli Fundusze Inwestycyjne zamknięte – ograniczają one liczbę inwestorów posiadających jednostki uczestnictwa. Oferują jednak znacznie większą swobodę inwestowania.

Skoro powiedzieliśmy już sobie, jak wygląda podział funduszy inwestycyjnych, warto wymienić ich wady i zalety.

Zalety funduszy inwestycyjnych:

  • wysoki poziom bezpieczeństwa – ze względu na sposób działania, ryzyko bankructwa funduszu jest znikome,
  • mniejsze obciążenie – mowa o czynnościach, które musi wykonywać inwestor. Dzięki funduszom, nie musimy regularnie analizować obecnej sytuacji na rynku i podejmować trudnych decyzji, które mają wpływ na strategię inwestycyjną,
  • elastyczność oferty funduszy,
  • szeroki dostęp – w fundusze możemy inwestować niemal wszyscy, nawet ci nieposiadający specjalnie dużego kapitału. Na rynku działają bowiem podmioty o bardzo niskiej kwocie minimalnej potrzebnej do pozyskania jednostki uczestnictwa.

Wady funduszy inwestycyjnych:

  • konieczność ponoszenia opłat dodatkowych – związane na przykład z kosztami dystrybucyjnymi lub za konwersję jednostek,
  • trudność oceny funduszy – bardzo ciężko porównać jeden fundusz z drugim,
  • pieniędzy za zbycie jednostek uczestnictwa nie otrzymujemy natychmiast.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *