Jaki fundusz inwestycyjny wybrać, aby zabezpieczyć swoją przyszłość?

Jedną z ciekawszych form lokowania kapitału są fundusze inwestycyjne. Przyniosą nam one jednak zyski tylko pod warunkiem, że decyzja o kupnie jednostek uczestnictwa będzie dobrze przemyślana. Jak zatem wybrać fundusz, aby przyniósł nam on korzyści?

Na jakie aspekty zwrócić uwagę, aby dobrze wybrać fundusz?

Każdy inwestor, którzy zamierza ulokować swoje środki, w pierwszej kolejności sprawdza, jaka jest przewidywana stopa zwrotu z inwestycji. W przypadku funduszy inwestycyjnych informacji o tym dostarczą nam dane historyczne.

Strategia wyboru funduszu inwestycyjnego jedynie w oparciu o to, jak na przestrzeni lat kształtowała się wysokość stóp zwrotu, nie jest jednak dobrą metodą. Najpierw trzeba bowiem ocenić strategię inwestycyjną danego funduszu. W tym wypadku skupiamy się na:

  • poziomie ryzyka inwestycyjnego,
  • jego optymalnym dopasowaniu do naszego indywidualnego profilu inwestycyjnego,
  • horyzoncie czasowym.

Dopiero w następnej kolejności powinniśmy przeprowadzić analizę historycznych stóp zwrotu. Na koniec pozostaje nam jedynie sprawdzić, czy wysokość opłat i prowizji za zarządzanie funduszem przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest przez nas akceptowalna. Nie wolno jednak bagatelizować znaczenia tej czynności – nawet symboliczny 1% na rzecz TFI może znacząco obniżyć nasze przyszłe zyski. Warto zatem negocjować jak najkorzystniejsze warunki.

Jak zapewnić sobie godną emeryturę?

Na polskim rynku znajdziemy ofertę prawie sześciuset funduszy inwestycyjnych. Trudno zatem o precyzyjną analizę każdego produktu finansowego. Aby ułatwić sobie wybór, warto w pierwszej kolejności podjąć decyzję o tym, która z dwóch kategorii funduszy inwestycyjnych jest dla nas opcją bardziej interesującą. Zdecydować możemy się bowiem na otwarte fundusze inwestycyjne (FIO), gdzie czas trwania inwestycji jest nieokreślony, oraz zamknięte fundusze inwestycyjne (FIZ), w których czas inwestycji jest określony z góry.

Jeżeli naszym głównym celem jest inwestowanie długoterminowe, a osiągnięte w ten sposób zyski pragniemy przeznaczyć na zabezpieczenie swojej przyszłości na emeryturze, powinniśmy brać pod uwagę pierwszą kategorię funduszy inwestycyjnych.

FIO można podzielić na trzy podstawowe grupy:

  • fundusze pasywne – dają gwarancję niższych zysków, jednak są najmniej ryzykowne,
  • fundusze mieszane – często są określane jako fundusze stabilnego wzrostu, przynoszą średnie zyski przy średnim ryzyku,
  • fundusze agresywne – przynoszą największe zyski, jednak są najbardziej ryzykowne.

Odpowiednio dobrany fundusz inwestycyjny nie tylko przyniesie oczekiwane zyski, ale również zabezpieczy kapitał na przyszłość i pozwoli na realizację określonych celów inwestycyjnych. Musi być zatem dobrze dopasowany do indywidualnych preferencji inwestora.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *