Czym jest zdolność kredytowa?

zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa decyduje o możliwości otrzymania pożyczki czy kredytu oraz jego wysokości. Nie każdy kto zarabia tyle samo, może zaciągnąć kredyt tej samej wysokości. Jednak po kolei – czym właściwie jest zdolność kredytowa i co ma na nią wpływ?

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa w fachowej terminologii określana jest jako zdolność kredytobiorcy do terminowej spłaty całości kredytu wraz z odsetkami. Zdolność kredytowa jest sprawdzana przez bank czy instytucję finansową, za każdym razem, kiedy klient pragnie ubiegać się o kredyt. Posiadanie zdolności kredytowej jest według prawa bankowego niezbędnym elementem, który pozwala na zaciągnięcie kredytu.

Ocena zdolności kredytowej

Obliczanie zdolności kredytowej najczęściej dokonywane jest przez banki. Każdy z nich ma własne, indywidualne reguły, które kierują wyliczaniem tego wskaźnika. Może się zdarzyć tak, że jeden bank poinformuje kredytobiorcę o tym, że nie posiada on zdolności kredytowej i odmówi podpisania umowy. Natomiast kolejny bank, który będzie miał inne wymogi i zasady obliczania zdolności kredytowej udzieli kredytu, choć może nieco niższego. Należy pamiętać, że metody obliczania zdolności kredytowej są odmienne dla przedsiębiorstw i dla osób fizycznych. Do badania zdolności kredytowej wykorzystywana jest analiza kredytowa.

Co jest brane pod uwagę przy obliczaniu zdolności kredytowej?

Jak już wspomnieliśmy, każdy bank posiada własne zasady obliczania zdolności kredytowej. Mogą się więc nieco różnić także czynniki wpływające na zdolność kredytową. Jednak banki i instytucje udzielające kredytów do wykonania analizy zdolności kredytowej wykorzystują analizę ilościową wysokości i stabilności dochodów oraz analizę jakościową cech klienta. Idąc więc tym tropem, jako czynniki wpływające na zdolność kredytową, można wymienić: wysokość dochodów oraz ich źródło i systematyczność, wiek kredytobiorcy, rodzaj kredytu i jego wysokość, posiadane już zobowiązania kredytowe, okres kredytowania, historię kredytową, wysokość wkładu własnego oraz posiadane przez kredytobiorcę dodatkowe zabezpieczenie kredytu, czyli na przykład nieruchomość czy samochód.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *