Analiza opłacalności inwestycji – jak wykonać ją prawidłowo?

W przypadku każdej inwestycji, warto przeprowadzić rachunek ekonomiczny, który pozwoli nam określić jej opłacalność. Żeby stało się to możliwe, musimy jednak wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii. Pomóc nam może analityk inwestycyjny.

Związane są one przede wszystkim z oceną przewidywanych wyników, jakie przyniesie nam inwestycja, a także nakładów potrzebnych na jej sfinansowanie. Realizacja tego typu analiz przebiega w kilku etapach.

Etap pierwszy – stopy zwrotu

Najłatwiejszym sposobem na określenie opłacalności danej inwestycji jest obliczenie jej potencjalnej stopy zwroty, a więc czasu, po którym nastąpi zwrot nakładów poniesionych na sfinansowanie danej inwestycji. Oczywiście im jest ona krótsza, tym lepiej.

Przewidywanie przyszłej stopy zwrotu związane jest z dokładną analizą statystyk z ostatnich kilku miesięcy. Musimy sprawdzić, jak zmieniała się wartość funduszu inwestycyjnego, akcji lub surowców, w których chcemy zainwestować posiadany kapitał. Jeżeli jednak interesujemy się nieruchomościami, okres analizy będzie dłuższy – należy sprawdzić wyniki z ostatniego kwartału, półrocza, a nawet całego roku.

Oczywiście są także instrumenty, w przypadku których zmiany wartości są bardziej dynamiczne. W ich przypadku konieczna będzie ocena dzienna.

Etap drugi – informacje rynkowe

Ich analiza ma ogromne znaczenie. Bez dostępu do aktualnych informacji rynkowych, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób przewidzieć, czy nasza inwestycja okaże się opłacalna. Sprawdzajmy prognozy, przewidywania, dane pochodzące bezpośrednio od interesujących nas firm, a także komentarze analityków i inwestorów.

Nie zapominajmy także o aktualnych informacjach dotyczących działalności przedsiębiorstw, w które chcemy zainwestować. W przypadku zakupu akcji firm zajmujących się produkcją gier komputerowych, musimy wiedzieć, nad czym obecnie pracują i jakie jest nastawienie odbiorców do przyszłych projektów, przy przedsiębiorstwach wydobywczych najważniejsze okażą się ceny surowców, a dla firm medialnych istotne są informacje sprzedażowe i związane z oglądalnością.

Etap trzeci – określenie wartości inwestycji

Jeśli przeanalizowaliśmy najważniejsze dane związane z interesującą nas inwestycją, musimy podjąć decyzję o wkładzie finansowym, na jaki chcemy się zdecydować. Jest to bardzo ważna decyzja, od której zależeć będzie wysokość ewentualnego zysku oraz poziom podejmowanego ryzyka.

Chcąc się jakoś zabezpieczyć, na przykład poprzez uzyskanie fachowej opinii, warto zdecydować się na usługi, jakie oferuje nam analityk inwestycyjny. Jego rolą jest ocena wszystkich zmiennych, które mogą wpłynąć na naszą inwestycję.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *