Alternatywny rynek obrotu New Connect – co warto o nim wiedzieć?

New Connect to alternatywny system obrotu organizowany przez GPW. Powstał z myślą o niewielkich spółkach, które mają trudności z pozyskaniem kapitału. Inwestorom oferuje zaś perspektywę ponadprzeciętnych zysków. Związane jest to jednak ze zwiększonym ryzykiem inwestycyjnym. Co warto wiedzieć, zanim wykonamy pierwsze zlecenie na NewConnect.

Do kogo adresowany jest New Connect?

Na rynku NewConnect funkcjonują małe spółki, które z uwagi na swoją wielkość, krótki staż funkcjonowania lub ograniczoną wiarygodność kredytową mają problemy z efektywnym pozyskiwaniem kapitału, co sprawia, że trudniej im finansować własne przedsięwzięcia. Alternatywny system obrotu to również miejsce przeznaczone dla innowacyjnych przedsiębiorstw, które szukają źródeł finansowania dla swych nowatorskich projektów.

Młode spółki są zainteresowane wejściem na rynek New Connect z kilku powodów. Zachęcają ich przede wszystkim niskie koszty debiutu, minimalne wymogi informacyjne oraz prostsze wymogi wprowadzenia spółki do obrotu w porównaniu z GPW. Inwestorów indywidualnych kuszą zaś ponadprzeciętne stopy zwrotu.

Z czego wynika zwiększone ryzyko?

Większy zysk wiąże się jednak z większym ryzykiem inwestycyjnym. Wpływ na to ma kilka czynników, w tym przede wszystkim:

  • krótki okres działalności większości funkcjonujących na rynku NewConnect przedsiębiorstw – oznacza to, iż mają one mniej ustabilizowaną pozycję, przez co mamy do czynienia z większym ryzykiem bankructwa takich spółek,
  • ograniczona płynność akcji – co sprawia, że inwestor może mieć trudności w znalezieniu nabywcy akcji i wyjścia z inwestycji,
  • większa zmienność w porównaniu z podobnymi przedsiębiorstwami notowanymi na GPW,
  • mniejsze rozdrobnienie akcjonariatu – co oznacza, iż akcje przedsiębiorstw należą do mniejszego grona osób fizycznych

Dwa systemy

Inwestować na rynku NewConnect możemy za pośrednictwem standardowego rachunku internetowego, który używamy do przeprowadzania transakcji kupna i sprzedaży akcji na GPW. Podstawą jest wówczas klasyczna umowa świadczenia usług brokerskich.

Zanim jednak otworzymy rachunek maklerski, warto sprawdzić, jak duże prowizje od zleceń pobiera dom maklerski. Obniżają one bowiem wysokość naszych zysków, co warto mieć na uwadze podczas wykonywania transakcji.

Pamiętać musimy także o tym, iż spółki mogą być notowane na New Connect w dwóch systemach. Pierwszy to rynek kierowany zleceniami, co odbywa się z udziałem animatora rynku, którego zadaniem jest zwiększenie płynności. Drugi – to rynek kierowany cenami. Jego uczestnicy zawierają transakcje między sobą poprzez market makera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *