Czy warto inwestować w aktywa alternatywne? Szanse i zagrożenia

Pomnażanie wolnego kapitału, jakim dysponujemy, zazwyczaj rozpoczynamy od inwestycji w akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe skorelowane z rynkami finansowymi. Z czasem jednak przychodzi moment, w którym warto zdywersyfikować portfel inwestycyjny i uzupełnić go o tak zwane inwestycje alternatywne, które pozwolą nam na redukcję ryzyka.

Czy alternatywne inwestowanie się opłaca?

Pojęcie inwestycji alternatywnych to umowny koncept. Stanowi je bowiem różnorodna grupa „produktów”, która obejmuje zarówno aktywa rzeczowe, na przykład wino, sztabki złota, monety, antyki, jak i aktywa finansowe, w tym między innymi fundusze hedgingowe czy private equity. Trudno zatem mówić w przypadku inwestycji alternatywnych o jednorodności, zwłaszcza w odniesieniu do stóp zwrotu czy ryzyka. Tym jednak, co je łączy, jest niska zależność od rynków finansowych.

Odporność na zawirowania cykli koniunkturalnych to atut inwestycji alternatywnych, który sprawił, że wielu inwestorów postrzega je jako zabezpieczenie przed okresami bessy. Mają one za zadanie zniwelować ewentualne straty, jakie można ponieść na tradycyjnych parkietach inwestycyjnych w okresie spowolnienia gospodarczego.

Dodatkowo pozwalają one na dywersyfikację portfela inwestycyjnego, a co za tym idzie na ograniczenie ryzyka. Dla inwestorów nie bez znaczenia jest także możliwość osiągnięcia wysokiego zysku. ROI (stopa zwrotu z inwestycji) na poziomie kilkuset procent to wynik, jaki odnotowuje część aktywów z tej kategorii (oczywiście, wiąże się to z określonym ryzykiem, o istnieniu którego inwestor musi mieć świadomość).

Potencjalne niebezpieczeństwa

Decydując się na poszerzenie swego portfela inwestycyjnego o aktywa alternatywne, warto pamiętać, że są to głównie inwestycje długoterminowe, których rzeczywisty potencjał finansowy trudno ocenić w momencie zakupu. O tym, czy właściwie ulokowaliśmy kapitał, możemy się zatem dowiedzieć dopiero po upływie kilku, a nawet kilkunastu lat.

Określenie potencjału inwestycyjnego to nie jedyna trudność, jaka czeka na inwestora, który zamierza ulokować część kapitału w produkty alternatywne. Musi mieć bowiem na uwadze niską płynność aktywów tego typu, która w praktyce oznacza nic innego, jak kłopoty z ich odsprzedaniem z powodu braku zainteresowanych ich nabyciem.

Część badaczy zwraca również uwagę na duże bariery wejścia na rynek inwestycji alternatywnych, które związane są przede wszystkim z wymogiem dysponowania określonym poziomem kapitału, co w przypadku na przykład akcji nie jest aż tak ważne. Papiery wartościowe określonych spółek możemy nabyć nawet, gdy w naszym posiadaniu znajduje się niewielka kwota oszczędności.

One thought on “Czy warto inwestować w aktywa alternatywne? Szanse i zagrożenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *